Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Provozovatel e-shopu JIŘÍ SEDLÁŘ zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující osobní údaje zákazníků pouze pro účely uzavření a plnění kupní smlouvy (objednávky), tedy k uskutečnění nákupu zákazníka přes internet a pro komunikaci se zákazníkem:
• V případě fyzických osob: 
jméno a příjmení; adresu bydliště; e-mailovou adresu; telefonní číslo.
• V případě společností: 
jméno a příjmení kontaktních osob; telefonní číslo kontaktních osob; e-mailovou adresu kontaktních osob; název společnosti; e-mailovou adresu společnosti; fakturační a dodací adresu; IČ, DIČ;
Tyto údaje se musí uchovávat po dobu existence smlouvy a po jejím ukončení to může být až na dobu dalších 15 let, což je doba opřená o zákonnou promlčecí lhůtu pro náhradu škody.

JIŘÍ SEDLÁŘ se zavazuje, že osobní údaje svých odběratelů neposkytne třetí osobě.