Podmínky užívání

Podmínky užívání

1. Tyto podmínky upravují pravidla užívání služby umístěné na internetové doméně osivokeramika.cz  dále jen „Služba“ provozované společností Jiří Sedlář se sídlem Měšťanská 5, Hodonín, 695 01 (dále jen „Provozovatel“).

2. „Uživatelem“ se stává každý návštěvník Služby, který prostřednictvím svého prohlížeče zobrazuje stránky Služby, nebo jinak přistupuje k datům na Službě umístěným. Uživatelské recenze a další příspěvky Za „Příspěvek“ se považuje každá informace vložená do Služby Uživatelem. Zejména se jedná o uživatelské recenze, příspěvky v poradnách, hodnocení obchodů, atd. Uživatelské Příspěvky vyjadřují názory pouze jejich autorů a nevyjadřují názory Provozovatele. Provozovatel neručí za pravdivost údajů prezentovaných v Příspěvcích. Obzvláště anonymní Příspěvky jsou by měly Uživatelé přijímat jako subjektivitní názor, který sám o sobě nemusí poskytovat úplnou a pravdivou informaci o kvalitě zboží či internetových obchodů. Autoři recenzí, příspěvků v poradnách apod. jsou zodpovědni za vlastní uvedené názory a jejich soulad se zákony ČR. Provozovatel nenese zodpovědnost za jejich obsah. Provozovatel má právo vymazat jakýkoliv Příspěvek, který je očividně v rozporu se zákonem, dobrými mravy, nesouvisí s tématem, nebo by mohl jinak narušit kvalitu Služby. Všechny napsané Příspěvky se stávají okamžikem jejich vložení do Služby majetkem Provozovatele a jejich autor tím předává následující práva k těmto Příspěvkům a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském: používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoliv takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoliv předchozích práv udělených ve vzathu k těmto příspěvkům. Uživatel se vložením Příspěvku vzdává jakéhokoliv nároku na odměnu a prohlašuje, že nebude omezovat způsob použití jím vložených Příspěvků. Podmínky užívání služby Služba je poskytována zdarma, bez záruk její plné bezchybné funkčnosti, úplnosti a správnosti údajů. Provozovatel neručí za správnost údajů uvedených u produktů. Uživatel by si ve svém vlastním zájmu měl vždy před nákupem produktu ověřit přesné specifikace kupovaného produktu přímo u vybraného prodejce. Veškerý obsah prezentovaný na stránkách osivokeramika.cz je chráněn autorským zákonem, jeho šíření bez výslovného souhlasu Provozovatele je přísně zakázáno. Toto se týká jednotlivých částí obsahu, tak jeho uspořádání do výsledné databáze informací. Uživatel se může do Služby registrovat vytvořením uživatelského účtu procesem bezplatné registrace. Tím se stává „Registrovaným uživatelem“. Registrovaní uživatelé mají přístup k některým dalším funkcím Služby, které pro svou funkcionalitu registraci vyžadují. Provozovatel má právo zrušit registraci uživatele v případě dlouhodobé nečinnosti Registrovaného uživatele, v případě porušení ustanovení v těchto Podmínkách uživání služby nebo jiné činnosti narušující poskytování kvalitní Služby Provozovatelem.