Předklíčená petržel SEMO

Posted by Milka 03.04.2018 0 Comment(s)

Pěstování petržele  - novinka Předklíčená petržel Orbis

 

Vzcházení petržele je tématem, které bylo pro zahrádkáře aktuální řadu let

a aktuální stále zůstává. Z běžně pěstovaných zelenin je petržel ta

nejproblematičtější.

        Proto již několik let prodáváme předklíčenou petržel od firmy SEMO

Kořenové zeleniny potřebují vláhu a teplo, proto bylo je zde novinka - osivo petržele u kterého jsou vyplaveny inhibiční látky a nastartovány fyziologické procesy klíčení, které urychlí klíčení takto upravených semen.

Zásady pro výsev předklíčeného osiva petržele:


- obsah sáčku nesmí promrznout


- vysévejte do dostatečně prohřáté půdy


- vysejte řidčeji, tak abyste již nemuseli přetrhávat


- po výsevu zalijte


- do vzejití udržujte záhon rovnoměrně vlhký


- doporučujeme pěstovat na hrůbcích


- zakryjte bílou netkanou textilií, zabrání proschnutí vrchní vrstvičky půdy

Semeno petržele obsahuje furokumariny, chemikálie, které brání v klíčení plevele. Rostlina si tím zajišťuje životní prostor pro růst a vývoj. Furokumariny jsou ale jedním z důvodů pomalejšího vzcházení petržele. V procesu klíčení se odbourávají a tím umožní vyklíčení semene. Jejich odbourávání je postupné a vyžaduje určitý čas. Proto vám petržel nevyklíčí okamžitě ani v případě, že ji na jaře vysejete za optimálních vlhkostních podmínek do dostatečně vyhřáté půdy.

Vzcházení petržele je na jaře pomalé. Obzvlášť v době klíčení je osivo citlivé na přísušky, již naklíčené semínko při nedostatku vláhy často zaschne. Semeno často poškodí i tvořící se škraloup na osetém záhonku. Každý průběh jara je jiný, obecně je ale pro klíčení nejhorší teplé a slunečné jaro. Zahrádkář často ve snaze zajistit petrželi dostatek vláhy zalije záhonek pořádně před odchodem do práce nebo po návratu z ní. A sluníčko v průběhu dne udělá své – vytvoří na povrchu záhonu přísušek, který klíčící semínka nezvládnou prorazit. Pro klíčení petržele jsou optimální dvě zdánlivě neslučitelné polohy – buď zalévat a udržet záhon až do vyklíčení rovnoměrně vlhký, nebo nezalévat vůbec a nechat vše na přírodě.

Termín předklíčené osivo označuje semena, u kterých jsou vyplaveny inhibiční látky a nastartovány fyziologické procesy klíčení. Většinou jsou tato osiva po určitou dobu macerována ve speciálním osmotickém roztoku a pak, těsně před protržením slupky, vysušena. Takto upravené osivo vzchází ve srovnání s neošetřeným vyrovnaněji a podstatně rychleji. Má ovšem jedno specifikum – nedá se skladovat a musí se vyset nejpozději 90 dní po „nabuzení“. Předklíčené osivo vyžaduje specifické zacházení. Nesmí promrznout, a to ani při skladování ani po vysetí a musí se dostat do půdy až tehdy, když jsou již optimální podmínky ke klíčení – u petržele nejdříve od konce března. Každý rok je ale jiný, nevysévejte proto zbytečně brzo a po výsevu udržujte záhonek až do vyklíčení rovnoměrně vlhký. Za dobrých podmínek semena vyklíčí do 7 dní. Vysévejte řidčeji než jste zvyklí, optimálně tak, abyste již nemuseli protrhávat. Doporučujeme zakrýt osetý záhonek do vzejití netkanou textilií.

Předklíčené osivo doporučujeme, zvlášť na těžších půdách, kombinovat s pěstováním na hrůbcích. Hrůbky si připravíte tak, jako byste „kopčili“ brambory, jen mírně širší, cca  50-60 cm, s rovnou horní částí. Do takto připraveného hrůbku vysejte dvojřádek petržele. Kořeny budou při sklizni hezčí a vyrovnanější, výrazně snadněji se budou sklízet. Nespěchejte s výsevem, hrůbky si připravte předem, nechte ale půdu 2 – 3 týdny sednout a semena vysévejte až je dostatečně teplo.

Předklíčenou najdete odrůdu ORBIS, patrně nejoblíbenější českou kořenovou petržel. Vyznačuje se velmi dobrým zdravotním stavem a vysokým výnosem.  Hladký středně dlouhý kořen je vyrovnaně bílý na povrchu i v dužnině.  ORBIS má vysokou tmavě zelenou nať a díku středně dlouhému kořenu jej můžeme s úspěchem pěstovat i na těžších půdách.

text převzat z materiálů firmy SEMO Smržice